Læs vores privatlivspolitik

EU har vedtaget en Databeskyttelsesforordning, som trådte i kraft den 25. maj 2018, og hvis formål det er at beskytte dig og de personoplysninger, som KONKORDIA ApS håndterer i forbindelse med vores samarbejde.


1. Introduktion

1.1 Denne privatlivspolitik beskriver KONKORDIA ApS’ praksis omkring indsamling af personoplysninger i forbindelse med dine eller din virksomheds køb af ydelser hos os samt i forbindelse med din generelle brug af vores hjemmeside.


2. Dataansvarlig

2.1 KONKORDIA ApS, Låsbyvej 15, DK-8660 Skanderborg (CVR 35814957) er den dataansvarlige. I dette dokument benævnt ’vi’, ’os’ eller ’vores’.

I det omfang, dine persondata er at henføre til vores samarbejde, er vi ansvarlige for at sikre, at oplysningerne behandles i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 (Databeskyttelsesforordningen) samt gældende national lovgivning herom.


3. Formål med og grundlag for indsamling af personoplysninger

3.1 Vi sikrer, at dine personoplysninger alene indsamles og behandles som led i vores samarbejde i overensstemmelse med et eller flere af følgende formål:

a)      at formidle og/eller levere produkter og tjenesteydelser, som du eller din virksomhed har bestilt

b)      at besvare eventuelle spørgsmål eller indsigelser du måtte have

c)       at underrette dig om ændringer i vores ydelser

d)      at sende dig direkte markedsføring, fx for at give dig oplysninger om de produkter og tjenesteydelser, du tidligere har købt hos os, eller som du har rettet forespørgsel om, og for at du kan deltage i konkurrencer eller kampagner

e)      at forhindre misbrug og svindel

f)       at forbedre vores hjemmeside, produkter og tjenesteydelser

g)      at opbevare personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde bogføringsloven og andre retlige forpligtelser KONKORDIA ApS måtte have.

3.2 Vores hjemmel (retsgrundlag) for behandling er:

Behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6 stk. 1 litra b, som du eller din virksomhed er part i, i forbindelse med formålene beskrevet i punkt 3.1 a-c.

Behandlingen er baseret på det samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6 stk. 1 litra a, du giver i forbindelse med formålene beskrevet i punkt 3.1 d.

Behandlingen er nødvendig for, at KONKORDIA ApS, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6 stk. 1 litra f, kan forfølge sine legitime interesser, navnlig for at forbedre brugeroplevelsen og sikkerheden i forbindelse med formålene angivet i punkt 3.1 e-f.

Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6 stk. 1 litra c, som påhviler KONKORDIA ApS i forbindelse med formålene angivet i punkt 3.1 g.

3.3 Opbevaring af dine personoplysninger

3.3.1 Vi gemmer oplysninger om dit og/eller din virksomheds køb af produkter eller tjenesteydelser i op til seks år, bl.a. for at kunne dokumentere vores overholdelse af bogføringsloven.

Hvis du trækker dit samtykke til markedsføring tilbage, sletter vi dine personoplysninger fra vores markedsføringslister.

3.3.2 Giver du samtykke til, at KONKORDIA ApS må sende dig nyhedsbreve, registreres dit navn og din e-mailadresse med det ene formål at sende dig nyheder og information om aktiviteter hos KONKORDIA ApS. Informationerne videregives ikke.

Ønsker du ikke længere at modtage nyheder fra KONKORDIA ApS, kan du afmelde nyhedsbrevet ved henvendelse til Troels Brink på tb@konkordia.dk.

3.3.3 I forbindelse med coaching-forløb opbevares personhenførbare oplysninger i seks måneder efter forløbets afslutning, herefter slettes de.

3.3.4 Ved modtagelse og behandling af jobansøgninger slettes disse, tillige med vores eventuelle egne notater, profilanalyser mv., senest efter 6 måneder, såfremt henvendelsen ikke fører til en ansættelse hos KONKORDIA ApS.


4. Kategorier af personoplysninger

4.1 Vi behandler og opbevarer personhenførbare oplysninger om dig såsom navn, telefonnummer og e-mailadresse, når du eller din virksomhed indhenter tilbud eller afgiver ordre på en tjenesteydelse eller et produkt. Vi behandler og opbevarer ligeledes andre personhenførbare oplysninger, som du frivilligt afgiver, når du besøger/anvender vores hjemmeside.


5. Dine rettigheder

5.1 Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne beskrevet i punkt 9 nedenfor.

5.2 Ved skriftlig henvendelse kan du – med Databeskyttelsesforordningens begrænsninger – udøve dine rettigheder som, afhængigt af situationen, omfatter retten til at få indsigt i dine personoplysninger, ændre ukorrekte oplysninger, bede om at få slettet eller udleveret dine oplysninger samt begrænse eller gøre indsigelse imod behandlingen af dine oplysninger. Du kan ligeledes anmode os om, at behandlingen begrænses, eller du kan gøre indsigelser til vores behandling af dine personoplysninger.

5.3 Såfremt du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til Datatilsynet.


6. Overførsel af personoplysninger

6.1 Kun betroede medarbejdere, repræsentanter og leverandører med et arbejdsbetinget behov har, i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, adgang til dine personoplysninger – og kun i det omfang, det er nødvendigt for at kunne levere en ydelse til os eller handle på vegne af os. Evt. overførsel af personoplysninger vil i givet fald ske i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

6.2 Vi forbeholder os ret til at anvende eller videregive oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, foretage undersøgelser i forbindelse med klager, beskytte hjemmesidens integritet, besvare dine anmodninger eller i efterforskningsøjemed.

6.3 Personoplysninger, vi har indsamlet, overføres ikke til tredjelande, dvs. lande uden for EU/EØS.


7. Sikring af dine personoplysninger

7.1 Vi vil passe på dine personoplysninger ved at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger imod, at oplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt imod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.


8. Opdatering af Privatlivspolitikken

8.1 KONKORDIA ApS forbeholder sig ret til at opdatere eller ændre sin privatlivspolitik uden yderligere varsel. Du opfordres derfor til regelmæssigt at genbesøge denne hjemmeside for at sikre, at du har kendskab til indholdet. Alle opdateringer eller ændringer vil træde i kraft ved offentliggørelse på hjemmesiden. Din adgang, browsing eller anden anvendelse af hjemmesiden udgør din accept af Privatlivspolitikken.


9. Kontaktoplysninger

9.1 Såfremt du har spørgsmål til nærværende privatlivspolitik, implementeringen heraf, rigtigheden af dine personoplysninger eller anvendelsen af oplysninger indsamlet om dig, kan du rette henvendelse til KONKORDIA ApS’ GDPR-ansvarlige, Troels Brink, på telefon nr. 6133 5511 eller mail tb@konkordia.dk.


 

Denne side er senest opdateret 29. januar 2019