Til dig, der har gennemgået HNLP/NLP Business Practitioner eller Master Practitioner hos KONKORDIA

Integreringsår

HNLP/NLP netværk med personlig udvikling som mål

 

INTENTION

Jeg ønsker at skabe rammerne for at du føler dig støttet, så du kan udvikle dig målrettet mod din ressourcetilstand.

Som de fleste af jer har opdaget, kan det være svært at opretholde ressourcetilstanden over tid. Det er meget lettere med støtte fra andre!

VÆK-FRA: Jeg har selv oplevet at mangle støtte til at integrere HNLP- og NLP-værktøjerne i min dagligdag og faktisk få ændret min adfærd, så den støtter op om den kultur, jeg ønsker.

HEN-MOD: En af de mest fantastiske tilstande, jeg kan opleve, er når du kommer og fortæller, hvordan dit og dine omgivelsers liv er blevet bedre, fordi det er lykkedes dig at ændre noget!

Jeg ønsker at støtte dig i din videre udvikling mod et fantastisk liv. Herunder at integrere de værktøjer, indsigter mv., du tidligere har lært.

Den støtte vil jeg skabe med denne gruppe.

 

MÅL for integreringsåret

Du fortsætter med at få det endnu bedre ved at integrere ny adfærd og forbedret kultur i din dagligdag - hos dig selv og i dine omgivelser.

Du ser, hører og mærker de kontinuerlige forbedringer, du har opnået efter det første år.

Måske har du fået en bedre livsstil, nye relationer, nye jobmuligheder, er blevet selvstændig, har fået et bedre familieliv - eller noget helt sjette, der gør, at du har fået og fortsat får det bedre.

 

dit udbytte

Integrerings-året er specifik personlig udvikling, og min intention er, at integrations-årene fortsætter som tilbud fremover, så du kan fortsætte udviklingen, så længe du ønsker det.

Jo mere du finder ind til kernen i dig selv, jo nemmere bliver det at være dig, og jo nemmere bliver det for både dig og dine omgivelser. Du har formentlig oplevet beviser på det allerede, og alligevel kan det være svært at forestille sig, hvor langt en forandring egentlig vil gå.

Jeg glæder mig til fantastiske tilstande og ønsker at du kommer med!

Bruce.jpg
 
 

ALT ER EN PROCES

Det lever vi selvfølgelig også efter i denne gruppe, så målet er at støtte en udviklingsproces hen mod jeres ønskede tilstand, ikke at nå et bestemt mål.

Den gode tilstand opbygges over tid, og der vil bl.a. ofte være et identitetsskift (fra Logiske niveauer) undervejs, hvor det er enormt fedt at have støtte. Dem omkring os er jo ligeså nervøse, som vi selv er, når der sker forandring.

HVAD gør vi

Vi følger Maslows behovspyramide for udvikling og deler den op i 4 dele:

1. Basale behov og sikkerhed

2. Kærlighed og tilhør

3. Påskønnelse

4. Selvrealisering

 

HVORDAN

➢ Vi starter hver del op med et fysisk møde - vi mødes en hverdag fra kl. 9.00 – 15.00.

➢ På disse møder aftaler vi specifikke mål og tilstande, laver små grupper som kan støtte hinanden og aftaler ønsket adfærd og tilhørende tilstand (GØREN og VÆREN)

➢ På møderne evaluerer vi også det foregående kvartals indsatser og succeser (NLP-modeling)

➢ Mellem hvert fysisk møde har vi tre online-møder (to timer hver tredje uge) enten formiddag, eftermiddag eller aften, hvor vi vidensdeler og sikrer fremdrift

 

DATOER

Opstart fysisk: Onsdag d. 21. august 2019

Afslutning online: Onsdag d. 1. juli 2020

Fysiske møder:

Onsdag d. 21. august 2019

Tirsdag d. 12. november 2019

Onsdag d. 5. februar 2020

Tirsdag d. 28. april 2020

I starten af juli måned indkalder jeg via Outlook til alle mødetidspunkter, både fysiske møder og online møder.

 

pris

Betaling pr. måned: 500,- ekskl. moms (inkl. frokost) i 11 måneder.

Betaling samlet pr. år: 4.950,- ekskl. moms (inkl. frokost), svarende til 10% rabat.

 

TILMELDING og BETALING

Via mail til tb@konkordia.dk. Skriv om du ønsker at betale privat eller via firma, månedsvist eller samlet.

Gerne tilmelding inden 1. juli.